Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring
De CVBA Crivits & Persyn stelt alles in het werk om de privacy van de gebruiker te beschermen.

De CVBA Crivits & Persyn kan bepaalde gegevens verzamelen volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De gebruiker dient geen persoonlijke gegevens mee te delen om de website te bekijken en te gebruiken maar kan er voor kiezen dit wel te doen door onder het tabblad ‘Bibliotheek’ het ‘schrijf je in op onze nieuwsbrief’ formulier in te vullen en te versturen. De door de gebruiker verstrekte informatie wordt enkel aangewend om de gebruiker maandelijks de nieuwsbrief van het kantoor te bezorgen.

De verwerkte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, noch aan derden verstrekt. Voor zover de aard en het doel van de verwerking van de gegevens zouden worden aangepast of uitgebreid, wordt de gebruiker hiervan in kennis gesteld en kan hij zijn eventuele weigering kenbaar maken. De gebruiker heeft recht op toegang tot en correctie en verwijdering van zijn verwerkte persoonsgegevens indien daartoe aanleiding bestaat. Hiertoe kan hij een e-mail sturen naar advocaten@crivitspersyn.be, mits voeging van een kopie van de identiteitskaart.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via het gebruik van de website verkregen worden is de CVBA Crivits & Persyn, met ondernemingsnummer 0446.760.521 en met kantoor te 8000 Brugge, Ezelstraat 25.

Cookieverklaring
Zoals gebruikelijk bij websites, maakt de website gebruik van “cookies”. Een cookie is een hoeveelheid data die een website, via de server waarop deze wordt gehost, naar de browser van de bezoeker stuurt met de bedoeling om deze data op te slaan op de computer van de bezoeker. Soms wordt een cookie geplaatst door een andere partij dan de uitbater van de website (zogenaamde third party cookies). De bekendste hiervan zijn cookies voor statistische gegevens, zoals Google Analytics cookies.

De webserver van de CVBA Crivits & Persyn registreert middels Google Analytics het “click-and-surfgedrag” van de gebruiker teneinde de toepassingen en het gebruik van de website te optimaliseren.

De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en de gebruiker kan er niet door geïdentificeerd worden.

Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker de cookies van de website. Desgewenst kan hij de browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet langer aanvaard worden.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet in de vorm van cookies opgeslagen. De persoonsgegevens die de gebruiker via de website invoert bij het gebruik van formulieren (inschrijven op de nieuwsbrief) worden verwerkt conform onze Privacyverklaring.